บอร์ดวัดระดับน้ำ

บอร์ดวัดระบุตำเเหน่งฟ้าฝ่า

ชุดควบคุมเครื่องฟอกอากาศ

กล่องควบคุมการสั่งเปิดปิดเตาแก๊ส

กล่องวัดกระแสมอเตอร์

กล่องควบคุมโรงเรือนเลี้ยงไก่

ควบคุมระบบไฟ LED ในเวลากลางคืน

Leak Sensor Monitor 8 Tank

งานระบบควบคุมไร้สาย

HealthySit Controller