คุณสมบัติ

เบาะลมเก็บข้อมูลท่าทางการนั่งของของผู้นั่ง ส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน

ลูกค้า

โครงการการพัฒนาที่นั่งอัจฉริยะเพื่อป้องกันโรคปวดหลังจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน