คุณสมบัติ

งานระบบควบคุมไร้สาย
• ระบบเชื่อมต่อข้อมูลดิจิตอลไร้สายโดยติดตั้งทั้งหมด 7 จุด
• ใช้ระบบรับส่งสัญญาณแบบคลื่นสั้น ระยะทางรับส่งไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
• ติดตั้งแทนการเดินสายไฟในโรงงาน เพื่อความสะดวกและไม่ต้องเดินสายไฟ

*** โปรเจคนี้เป็นไอเดียของลูกค้า บริษัท เมเดน อิเล็กทริก
ออกแบบโดย บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด

ลูกค้า

บริษัท เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด