คุณสมบัติ

เครื่องตั้งเวลา (timer)
เป็นเครื่องตั้งเวลา มี timer 3 ตัว Output relay 3 ช่อง ตาม timer
• timer 1 ตั้งเวลา On/Off นับถอยหลัง ตั้งได้อิสระต่อกัน
• timer 2/3 ตั้งเวลาการทำงานตามเวลานาฬืกาจริง แต่ละ timer มี channel ย่อย อีก 13 ตัว สามารถตั้งเวลา on/off ได้อิสระต่อกัน
• มี input overload 1 ช่อง เพื่อสั่งหยุดการทำงานได้

ลูกค้า

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด