คุณสมบัติ

เครื่องเช็คระดับน้ำในถังน้ำมัน
เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเช็คระดับน้ำในถังน้ำมัน ถ้าหากมีน้ำปะปนในน้ำมัน ตัวเครื่องจะทำการเช็คด้วย Sensor จะมีให้เลือกใช้งานได้ถึง 8 ช่อง และจะมีช่องที่ต่อ Alarm กับลำโพงภายนอก เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ

ฟังก์ชั่นในการใช้งาน

• Test system การ Test ระบบของตัวเครื่องก่อนทำงาน
• Off buffer หยุดการ Alarm
• Reset system Reset ระบบหรือหยุดการทำงาน

หลักการทำงาน

เมื่อมีน้ำปะปนในน้ำมัน ตัวเครื่องจะทำการตรวจเช็คด้วย Sensor ถ้าหากน้ำในถังน้ำมันมีมากเกินไปตัวเครื่องจะมีเสียง Alarm ดังเตือนขึ้นมา และจะมีไฟ LED แสดงผลที่หน้าตัวเครื่องเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีน้ำปะปนในน้ำมัน

ลูกค้า

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด