คุณสมบัติ

กล่องควบระบบไฟ LED
• ควบคุมระบบไฟ LED ในเวลากลางคืน
• แสดงผลด้อยจอ LCD มีเมนูตั้งค่าการไช้งาน
• ตั้งเวลาการเปิด-ปิด ไฟ LED
• ตั้งค่ารับแสง เปิด-ปิด ไฟ LED
• มีระบบแจ้งเตือน หลอดไฟขาด หลอดไฟเลื่อมสภาพ
• มีระบบเปิด-ปิด ไฟด้วยมือ สำหรับเซอร์วิส

ลูกค้า

บริษัท เอ็มซีอี.อีเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด