คุณสมบัติ

Safety sensor
เป็นระบบเซนเซอร์แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย เมื่อยื่นมือเข้าใกล้เครื่องจักรมากเกินไป จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงาน พร้อมสัญญาณแจ้งเตือน

ลูกค้า

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) จำกัด