คุณสมบัติ

กล่องควบคุมโรงเรือนเลี้ยงไก่
• กล่องควบคุมแสดงผลด้วยจอมีเมนู
• ตั้งอุณหภูมิการเลียงไก่ ปรับอุณหภูมิการเลี้ยงไก่
• ตั้งวัน-เวลาการเลี้ยงไก่ได้
• มี Output รีเลย์ เปิด-ปิด พัดลม

ลูกค้า

บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด