คุณสมบัติ

กล่องควบคุมการสั่งเปิดปิดเตาแก๊ส
• ตั้งเวลาเปิด-ปิด เตาแก๊สได้
• ตั้งค่าอุณหภูมิ เปิด-ปิด เตาแก๊สได้
• มีจอแสงผลกราฟฟิค
• มีเมนูตั้งค่า
• ระบบแจ้งเตือนเสียบปล๊กสลับขั้ว

ลูกค้า

PP Systems Company Limited