คุณสมบัติ

กล่องควบคุมเครื่องดูดอากาศกรองฝู่นอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5
• ตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องได้ 3 ระดับ 4 ชม. 8 ชม. 12 ชม.
• ปรับระดับความเร็วพัดลม ได้ 5 ระดับ
• ปุ่มกดไช้งานเป็น แบบสัมผัส (touch switch)
• มีระบบแจ้งเตือน (alarm) ต่างๆ

ลูกค้า

บริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด

VIDEO REVIEW