คุณสมบัติ

การทำงาน เป็นบอร์ดวัดระบุตำเเหน่งฟ้าฝ่า ส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์

ลูกค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)