คุณสมบัติ

กล่องวัดกระแสมอเตอร์
• วัดกระแสมอเตอร์
• ตั้งค่าย่านการวัดกระแสมอเตอร์ได้
• มี Output รีเลย์ ไปต่อใช้งาน

ลูกค้า

บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด