EPro COIN Universal
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Interface Board
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

EPro COIN Universal

     บอร์ด  EPro COIN Universal  เป็นบอร์ดควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับระบบหยอดเหรียญได้ทุกประเภท มี dip sw ที่เลือกการทำงานของบอร์ดได้ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง


คุณสมบัติบอร์ด

- ใช้เครื่องหยอดเหรียญได้ทั้งเหรียญเดียวและเหรียญรวม

- มีช่องต่อรีเลย์ทนกระแสสูง

- จุดต่อแต่ละชุดใช้คอนเนคเตอร์ คนละชนิด สามารถแยกได้ง่าย

- ใช้PIC16f887 ควบคุมการทำงานของบอร์ด

มี 7 segment แสดงการทำงานของบอร์ด


*** บอร์ดจะมีฟังก์ชั่นการทำงานตามไฟล์ที่แนบ