เครื่องแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่าน SMS
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

เครื่องแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่าน SMS

รายละเอียดเบื้องต้น

ใช้ Microcontroller เบอร์ PIC18F46K22 เป็นตัวอ่านค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ DS18B20 เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 30 deg.Celsius จะส่งข้อความแจ้งต่อเนื่องเตือนผ่าน SMS ตามเบอร์โทรที่ได้บันทึกไว้ และจะหยุดเตือนเมื่ออุณหภูมิมีค่าต่ำกว่า 25 deg.Celsius สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรที่ให้แจ้งเตือนได้ โดยการส่งรหัสคำสั่งเฉพาะไปที่ตัวเครื่อง

 

***โปรเจคนี้เป็นไอเดียของลูกค้า คุณพิสิษฐ์ ออกแบบโดย บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด