บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด

             


           ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง


                        - โปรแกรมและวงจรด้านไมโครคอนโทรลเลอร์

                        - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์

                        - ผลิตเครื่องจักร, หุ่นยนต์,บอร์ดแสดงผลสำหรับอำนวยความสะดวกในสายการผลิต

                        - ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์

                        - ติดตั้ง Internet ADSL, ติดตั้ง ระบบ pico Repeater

                        - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์