สวิตซ์สัมผัสแบบ Mtouch Technology ที่สามารถ design ปุ่มกดได้ตามต้องการ

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ^^

ต้องการข้อมุลเพิ่มติดต่อ 
ElectronicPro              
www.allelecpro.com 
TEL. 081-6060131 
Email&MSN:  Electronicpro-1@hotmail.com  
ขอบคุณครับ^^