ตอนที่ 2 การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณ์แอลอีดี

 ตอนที่ 2 การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณ์แอลอีดี(Programming output on LED device)
2.1 ทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    1. การเขียนโปรแกรมติดต่ออินพุตเอาท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    2. การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดทดลอง
2.3 โจทย์การประยุกต์ใช้งาน


***Download ไฟล์ได้จาก***


http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ^^