ระบบโรงเพาะเห็ดเมืองหนาว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

ระบบโรงเพาะเห็ดเมืองหนาว

     เป็นระบบโรงเรือนแบบปิดทีบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ โปรดีไซน์ เป็นผู้ออกแบบห้องและระบบควบคุม ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยระบบควบคุมและแสดงผลมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนคือ

- ตู้ควบคุม โดยตู้นี้เป็นตู้ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด ติดตั้ง อยู่บริเวณห้องควบคุมด้านหน้าของโรงเพาะเห็นเมืองหนาว โดยตู้นี้สามารถควบคุมระบบในโหมด Manual ได้ด้วยการปิด-เปิด สวิทช์ของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ

- โปรแกรม GUI สำหรับตั้ง ค่าการทำงานของระบบในโหมด Auto ซึ่ง ส่วนนี้จะเป็นโปรแกรมทีติดตั้ง อยู่ในคอมพิวเตอร์ Server ซึ่ง อยู่ภายในห้องควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีการเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมผ่านสาย USB ข้อดีของระบบนี้คือ สามารถกำหนดเวลาการทำงานของแอร์ ปั๊มนํ้า ปั๊มดูดอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องได้ มีการบันทึกข้อมูลต่างๆแบบ Real time สามารถ Remode เข้ามาดูข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการส่งข้อมูลเข้าโทรศัพท์ผ่านระบบ SMS อีกด้วย

 

***โปรเจคนี้เป็นไอเดียของลูกค้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ออกแบบโดย บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด