เครื่องเช็คระดับน้ำในถังน้ำมัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

เครื่องเช็คระดับน้ำในถังน้ำมัน

     เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเช็คระดับน้ำในถังน้ำมัน ถ้าหากมีน้ำปะปนในน้ามันตัวเครื่องจะทาการเช็คด้วย Sensor จะมีให้เลือกใช้งานได้ถึง 8 ช่อง และจะมีช่องที่ต่อ Alarm กับลำโพงภายนอก เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ


ฟังก์ชั่นในการใช้งาน

Test system กาาร Test ระบบของตัวเครื่องก่อนทำงาน

Off buffer หยุดการ Alarm

Reset system Reset ระบบหรือหยุดการทำงาน

 

หลักการทำงาน

     เมื่อมีน้ำปะปนในน้ำมันตัวเครื่องจะทำการตรวจเช็คด้วย Sensor ถ้าหากน้ำในถังน้ำมันมีมากเกินไปตัวเครื่องจะมีเสียง Alarm ดังเตือนขึ้นมา และจะมี ไฟ LED แสดงผลที่หน้าตัวเครื่องเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีน้ำ

 

***โปรเจคนี้เป็นไอเดียของลูกค้า บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ออกแบบโดย บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด