เครื่องตรวจสอบเซ็นเซอร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

SAFETY SENSOR SYSTEM (เครื่องตรวจสอบเซ็นเซอร์)
     เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงงานโรงอุตสาหกรรม ใช้ในการเปิด-ปิดเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อป้องกันพนักงานลืมเช็คเซ็นเซอร์ และตรวจเช็คเซ็นเซอร์ในจุดต่างๆ เมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ป้องกันพนักงานจากอันตรายจากเครื่องจักร ป้องกันการผลิตสินค้าที่ไม่ได้ตามมาตราฐาน และป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักร


ฟังก์ชั่นการใช้งาน
- Reset ทำการ Reset
- Start เริ่มการทำงาน
- Complete แสดงการทำงานของ Sensor
- Alarm แจ้งเตือน

 

***โปรเจคนี้เป็นไอเดียของลูกค้า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกแบบโดย บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด