เครื่องปริ้นท์หยอดเหรียญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

เครื่องปริ้นท์หยอดเหรียญ
     เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารงานต่างๆได้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน


ฟังก์ชั่นการใช้งาน
- กด 7 เปิดเครื่อง
- กด 9 ปิดเครื่อง
- กด * ตกลง
- กด # ยกเลิก
- กด 0 ตั้งค่า (ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าไปตั้งค่า) จะมีโหมดตั้งค่าให้เลือกทั้ง 4 โหมด
  1. ตรวจหัวพิมพ์
  2. ล้างหัวพิมพ์
  3. ตั้งราคา
  4. ตั้งรหัสผ่าน


ส่วนประกอบของตัวเครื่อง
- ที่หยอดเหรียญ
- หน้าจอแสดงผล
- Keypad
- ชุดควบคุม
- เครื่องปริ้น


หลักการทำงาน
เมื่อทำการเสียบปลั๊กไฟแบล็คไลท์จะติดที่หน้าจอขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม 7 ค้างไว้เพื่อทาการเปิดเครื่องหยอดเหรียญและเครื่องถ่ายเอกสารก็จะติดขึ้นมาด้วย รอจนกว่าเครื่องปริ้นทำการเซ็ตอัพตัวเองให้เสร็จก่อน จากนั้นหน้าจอจะขึ้นค่าบริการให้เลือกถ่ายแบบสีหรือขาวดำ อัตราค่าบริการ ขาวดา 1 บาท สี 5 บาท ก่อนกดเลือกคาำสั่งจะต้องทำการหยอดเหรียญก่อนทุกครั้ง จากนั้นทำการกดเลือกว่าต้องการปริ้นแบบไหน และกี่สำเนา พอเลือกเสร็จให้กดปุ่มดอกจัน (*) เพื่อทำการตกลง เครื่องก็จะปริ้นเอกสารออกมา