ระบบตู้แช่วัคซีน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

ระบบตู้แช่วัคซีน
     เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลเพื่อเก็บรักษาวัคซีนให้อยู่ได้นานขึ้น


ฟังก์ชั่นการใช้งานโหมด Manual
- Mode เลือกใช้งานแบบ Auto หรือ Manual
- Lamp เปิด-ปิดไฟ
- Compressor เปิด-ปิด Compressor
- 7 Segment บอกสถานะอุณหภูมิ


ฟังก์ชั่นการใช้งานโหมด Auto
- Off buzzer ปิดเสียง Buzzer
- Up , Down กดขึ้น, ลง
- 7 Segment บอกสถานะอุณหภูมิ
- หน้าจอ แสดงผลการทำงาน
- En เข้าโหมดตั้งค่า หรือ กดตกลง (กด En ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าการใช้งาน)


การเข้าไปตั้งค่าในโหมด En จะมีทั้งหมด 4 โหมด
- Set data time ตั้งค่าเวลา
- Service สำหรับช่างที่มา Service
- Export data ส่งข้อมูลผ่าน USB ให้กับคอมพิวเตอร์
- Test system การตรวจสอบระบบ

 

การทำงานของตัวเครื่องจะมี 2 โหมดให้เลือก Manual กับ Auto


การทำงานในโหมด Manual
     เมื่อมีการเปิดทำการ Compressor จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิเกิน 8 องศาเซลเซียสโดยจะแสดงผลองศาเซลเซียสอยู่บน 7 Segment และจะหยุดทำงานเมื่ออุณภูมิต่ากว่า 3 องศาเซลเซียส สามารถปรับตั้งค่าใช้งาน Compressor ได้ทั้ง 2 ตัวพร้อมกัน หรือตัวใดตัวหนึ่ง


การทำงานในโหมด Auto
     เมื่อทำการปรับ Mode เป็น Auto ถ้าอุณหภูมิเกิน 8 องศาเซลเซียส Compressor จะทำงานพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เมื่ออุณหภูมิต่ากว่า 8 องศาเซลเซียส Compressor ตัวที่ 2 จะหยุดทำงาน ตัวที่ 1 จะทำงาน และทุกๆ 1 ชั่วโมงจะสลับการทำงานของ Compressor

 

***โปรเจคนี้เป็นไอเดียของลูกค้า บริษัท เมดิคอล คูลโปร จำกัด ออกแบบโดย บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด