ระบบนับกระสอบข้าวสาร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

ระบบนับกระสอบข้าวสาร
     เครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงงานโรงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการนับกระสอบข้าวที่มีการลำเลียงในสายพานเพื่อตรวจเช็คกระสอบข้าวแต่ละสายพาน และสามารถประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้
ฟังก์ชั่นการใช้งาน

- ป้ายแสดงผลการนับ

- ตัวควบคุมการทางาน จะส่งสัญญาณ Zigbee ให้กับ Computer

- Software ที่ใช้ดูค่าผ่าน Computer


หลักการทำงาน
     ระบบจะมี Sensor ตรวจนับข้าวสารในทุกๆ ครั้งที่ข้าวสารผ่าน 1 ลูกผ่าน Sensor จะทำการนับ 1 โปรแกรมจะแสดงผลการตรวจนับทุกครั้งเมื่อมีการผ่านของกระสอบข้าวสาร และจะแสดงผลการนับผ่านที่ป้ายไฟ

 

***โปรเจคนี้เป็นไอเดียของลูกค้า บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ออกแบบโดย บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จำกัด