Display Couter สายไฟ จากโรสาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หมวดหมู่ : Product By Project
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

display counter สายไฟ
เป็นงานสำหรับใช้นับระยะสายไฟ โดยรับจากเซนเซอร์อ่านระยะสายไฟที่ออกจากม้วนโรล
โดยวัตถุประสงค์จะใช้เพื่อสำหรับตัดสายไฟตามระยะที่ต้องการ หรืออยากทราบความยาวสายไฟ