เครื่อวัดความชื้นข้าวไร้สาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่อวัดความชื้นข้าวไร้สาย รายละเอียดเบื้องต้น เครื่องวัดความชื้นข้าวไร้สาย สำหรับการทำงานเครื่องนี้คือจะมีตัววัดความ...
เครื่องออกกำลังกายชาล์ดไฟ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องออกกำลังกายชาล์ดไฟ รายละเอียดเบื้องต้น เครื่องออกกำลังกายชาล์ดไฟ บริหารส่วนหัวส่วนไหล่ ด้านหลังจะเป็นมอเตอร์ไว้...
เครื่องตรวจจับวัตถุโดยอัลตราโซนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องตรวจจับวัตถุโดยอัลตราโซนิกส์ รายละเอียดเบื้องต้น ตัวเครื่องประกอบด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกส์ จอ LCD จะมีค่าดิสเต...
เครื่องแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่าน SMS
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่าน SMS รายละเอียดเบื้องต้น ใช้ Microcontroller เบอร์ PIC18F46K22 เป็นตัวอ่านค่าอุณหภูมิจากเ...
Display Couter สายไฟ จากโรสาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
display counter สายไฟ เป็นงานสำหรับใช้นับระยะสายไฟ โดยรับจากเซนเซอร์อ่านระยะสายไฟที่ออกจากม้วนโรล โดยวัตถุประสงค์จะใช้เพ...
กล่องควบคุมความเร็ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กล่องควบคุมความเร็ว ทำหน้าที่จำกัดความเร็วของรถยนต์ โดยทำงานร่วมกับบอร์ด GPS Tracking สามารถตั่งจำกัดความเร็วจากผู้ใช้ง...
Training Set
1,900.00 บาท
Training Set ประกอบไปด้วย 1. บอร์ด EProPIC16F877A     รายละเอียดคลิ๊ก http://www.allelecpro.com/product-th-453443-20358...
Arduino MEGA2560 Revision 3 (R3) board
780.00 บาท
1x Arduino MEGA2560 Revision 3 (R3) boardบอร์ดออดิโน รุ่น MEGA2560 เวอร์ชัน 3 (R3)   Included (As figure shown)-...
ดูสินค้าทั้งหมด