Skip to main content

รับประกอบวงจร

งานประกอบและผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
  • รับประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบ SMD และ PTH ลงแผงวงจร (PCB) โดยไม่มีขั้นต่ำ
  • รับประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงกล่องทุกรูปแบบโดยไม่มีขั้นต่ำ
  • รับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก (Mass Production)
  • รับผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) รองรับไฟล์ทุกแบบ ไม่มีขั้นต่ำ
  • รับ Copy แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ทุกแบบ

Contact us Today &
Start your new project.

ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรคุณ