ตอนที่ 1. การใช้งาน WinAVR ด้วย AVR Studio

ตอนที่ 1.การใช้งาน WinAVR ด้วย AVR Studio(Using WinAVR with AVR Studio)
ประกอบไปด้วย
1.1 ทฤษฎีพื้นฐาน
1.2 การใช้งาน WinAVR ด้วย AVR Studio
     1. การเรียกใช้งานโปรแกรม AVR Studio 4
     2. การสร้างโปรเจคใหม่
     3. การแก้ไขรหัสต้นทาง (Source Code)
     4. การบันทึกโปรเจคและรหัสต้นทาง (Save Project and Source Code)
     5. การคอมไพล์โปรแกรมด้วย WinAVR ผ่าน AVR Studio
     6. การรวมไฟล์ Object ด้วย WinAVR ผ่าน AVR Studio
     7. การโหลดโปรแกรมลงหน่วยความจำชิป (Program)


***Download ไฟล์ได้จาก***


http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ^^